Terapi - ACT

Jeg arbejder primært inden for den kognitive adfærdsterapi, mere specifikt med Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Det er en af de nyere metoder, der allerede er blevet forsket meget i, og den har vist sig effektiv over for en lang række udfordringer i livet bl.a. smerter, kroniske sygdomme, stress samt lidelser som angst og depression.


Acceptance and Commitment Therapy forkortes ACT og udtales i sin korte form som det engelske ord "to act", at handle. Det er en metode, der anerkender, hvor let vi bliver fanget i indre kamp og lidelse, og hvor vi lærer nye måder at tackle udfordringer og leve med vilkår på, så vi oplever, at vores valg, prioriteringer og handlinger er personligt meningsfulde, og at vi på trods af alt det svære er gode til at leve vores liv.


ACT er også en metode, der er orienteret mod at hjælpe dig videre i det liv, du lever lige nu og her.Jeg lægger derfor vægt på, at du gennem vores samtaler får præsenteret og øvet nye færdigheder og strategier, du selv kan arbejde videre med.

Mindfulness


Der er en tid til at være nærværende og nysgerrig. Og der er en tid til at planlægge og være handlekraftig. Nogle gange kalder øjeblikket mere på det ene end det andet, og der er det godt at kunne være fleksibel både ift., hvad vi vælger at bringe opmærksomhed til og ift. hvad vi vælger at gøre. Det er ikke altid let at skifte spor, og derfor kan det være en god idé at træne det bevidste nærvær gennem mindfulness meditationer som er en del af ACT-metoden.


Herunder finder du nogle gratis meditationer, som jeg har optaget helt uformelt på min telefon og uploadet her på siden til nytte for dem, jeg arbejder sammen med, og til andre, der måtte have glæde af dem. Jeg håber, I vil finde dem hjælpsomme.


Mindfulness meditation - 3 minutter (3.06 min.)

Mindfulness meditation - Vejrtrækning (5.28 min.)

Mindfulness meditation - Vær til stede (6.11 min.)

Mindfulness meditation - Kropscanning (16.17 min.)

ACT-baseret mindfulness - At kaste anker + intro (7.07 min.)


Arbejdspapirer


Jeg oplever, at vi i de terapeutiske samtaler ofte kommer omkring emnet stress. Stress kan opstå som en reaktion på langvarige belastninger som fx fysisk sygdom eller belastende vilkår i privatlivet eller på jobbet. Stress kan bidrage til udviklingen af angst og depression, og stress kan opstå som en reaktion herpå. Jeg har skrevet denne info-side med fokus på, hvad stress gør ved os set fra et kognitivt perspektiv, og hvad vi bladt andet kan arbejde med:

Info om stress og hvad vi kan gøre


Siden 2014 har jeg været tilknyttet Livsstilscenter Brædstrup i region Midtjylland som ekstern psykolog. Her arbejder vi blandt andet med mennesker med svære kroniske sygdomme. Fælles for disse mennesker er det, at de ønsker at justere kursen i livet, så de lever i større overensstemmelse med egne værdier ift. sundhed og helbred. Herunder finder du de arbejdspapirer, jeg bruger i min undervisning på centret: 


Kend dit sind - intro til matrixen

At vise sig selv medfølelse

Hvem bestemmer i dit liv? 

Livsrejsen - en plan for handling og håndtering af indre barrierer

Netværk, støtte og god kommunikation