TerapiACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY

Jeg arbejder primært inden for den kognitive adfærdsterapi, mere specifikt med Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Det er en af de nyere metoder, der allerede er blevet forsket meget i, og den har vist sig effektiv over for en lang række udfordringer i livet bl.a. smerter, kroniske sygdomme, stress samt lidelser som angst og depression.

Acceptance and Commitment Therapy forkortes ACT og udtales som det engelske ord "to act", at handle, fordi den har fokus på, hvordan vi lever vores liv. Teorien bag belyser, hvorfor vi let fanges i indre kamp og lidelse, og metoden giver os måder at tackle udfordringer og leve med vilkår på, så vi kan gøre vores valg og prioriteringer i livet personligt meningsfulde. 

Vi arbejder hen imod, at du på trods af alt det svære, får bragt opmærksomhed og handling til det, der er vigtigt for dig. ACT er en metode, der er orienteret mod at hjælpe dig videre i det liv, du lever lige nu og her. Jeg lægger derfor vægt på, at du gennem vores samtaler får præsenteret og øvet nye færdigheder og strategier, du selv kan arbejde videre med.

Mindfulness


Der er en tid til at være nærværende og nysgerrig. Og der er en tid til at planlægge og være handlekraftig. Nogle gange kalder øjeblikket mere på det ene end det andet, og der er det godt at kunne være fleksibel både ift., hvad vi vælger at bringe opmærksomhed til og ift. hvad vi vælger at gøre. Det er ikke altid let at skifte spor, og derfor kan det være en god idé at træne det bevidste nærvær og fleksible opmærksomhed som er en del af ACT-metoden.


Her finder du meditationer, der er optaget helt uformelt på min telefon. Forhåbentlig vil de være til nytte for dem, jeg arbejder sammen med, og andre, der ønsker at træne mindfulness.

Mindfulness meditation - 3 minutter (3.06 min.)

Mindfulness meditation - Vejrtrækning (5.28 min.)

Mindfulness meditation - Vær til stede (6.11 min.)

Mindfulness meditation - Kropscanning (16.17 min.)

ACT-baseret mindfulness - At kaste anker + intro (7.07 min.)


Nogle gange kan det være en hjælp at registrere sin mindfulness-træning, og hvad man har bemærket undervejs. Du kan i så fald bruge dette arbejdspapir: Træning af mindfulness

Arbejdspapirer


I de terapeutiske samtaler kommer jeg ofte omkring emnet stress. Den stresstilstand, hvor man har brug hjælp til at komme videre, er ofte en reaktion på langvarige belastninger som fx svære vilkår på arbejde eller hjemme, fysisk sygdom eller psykisk lidelse. Det kan være svært at forholde sig til og svært at tale om. Herunder finder du nogle papirer, der måske kan være en hjælp til at få gang i dine egne overvejelser eller drøftelser med andre. 

Info om stress og hvad vi kan gøre

Stress - Kend dine reaktioner


Siden 2014 har jeg været tilknyttet Livsstilscenter Brædstrup i region Midtjylland som ekstern psykolog. Her arbejder vi blandt andet med mennesker med svære kroniske sygdomme. Fælles for disse mennesker er det, at de ønsker at justere kursen i livet, så de lever i større overensstemmelse med egne værdier ift. sundhed og helbred. Herunder finder du de arbejdspapirer, jeg bruger i min undervisning på centret: 

Kend dit sind - intro til matrixen

At vise sig selv medfølelse

Hvem bestemmer i dit liv? 

Livsrejsen - en plan for handling og håndtering af indre barrierer

Netværk, støtte og god kommunikation