TERAPI

AKTUELT LUKKET FOR

TILGANG AF NYE KLIENTER


ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY

Jeg arbejder primært inden for den kognitive adfærdsterapi, mere specifikt med Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Det er en nyere metode, der allerede er forsket meget i, og den har vist sig effektiv over for en lang række udfordringer i livet bl.a. smerter, kroniske sygdomme, stress samt lidelser som angst og depression.

ACT udtales som det engelske ord "to act", at handle, fordi den har fokus på, hvordan vi lever vores liv. Teorien bag belyser, hvorfor vi let fanges i indre kamp og lidelse, og metoden giver os måder at tackle udfordringer og leve med vilkår på, så vi kan gøre vores valg og prioriteringer i livet personligt meningsfulde. 

Vi arbejder hen imod, at du på trods af alt det svære, får bragt opmærksomhed og handling til det, der er vigtigt for dig. ACT er en metode, der er orienteret mod at hjælpe dig videre i det liv, du lever lige nu og her. Jeg lægger derfor vægt på, at du gennem vores samtaler får præsenteret og øvet nye færdigheder og strategier, du selv kan arbejde videre med.

Mindfulness


Når vi træner mindfulness, styrker vi vores fleksible opmærksomhed. Vi bliver mere bevidste om, hvad vi egentlig oplever, og vi får lettere ved at vælge, hvad vi stopper op og iagttager nærmere, evt. tænker nærmere over, og hvad vi vælger at lade passere. Mindfulness er en vigtig del af ACT-metoden. 


Her finder du meditationer, der er optaget helt uformelt på min telefon. Forhåbentlig vil de være til nytte for dem, jeg arbejder sammen med, og andre, der ønsker at træne mindfulness.


Mindfulness meditation - 3 minutter (3.06 min.)

Mindfulness meditation - Vejrtrækning (5.28 min.)

Mindfulness meditation - Vær til stede (6.11 min.)

Mindfulness meditation - Kropscanning (10.08 min.)

Mindfulness meditation - Kropscanning (16.17 min.)

ACT-baseret mindfulness - At kaste anker + intro (7.07 min.)


Nogle gange kan det være en hjælp at registrere sin mindfulness-træning, og hvad man har bemærket undervejs. Du kan i så fald bruge dette arbejdspapir: Træning af mindfulness

Arbejdspapirer


I de terapeutiske samtaler kommer jeg ofte omkring emnet stress. Den stresstilstand, hvor man har brug hjælp til at komme videre, er ofte en reaktion på langvarige belastninger som fx svære vilkår på arbejde eller hjemme, fysisk sygdom eller psykisk lidelse. Det kan være svært at forholde sig til og svært at tale om. Herunder finder du nogle papirer, der måske kan være en hjælp til at få gang i dine egne overvejelser eller drøftelser med andre. 


Siden 2014 har jeg været tilknyttet Livsstilscenter Brædstrup i region Midtjylland. Her arbejder vi med mennesker med svære kroniske sygdomme, der stadig ønsker at leve livet i overensstemmelse med egne værdier. Herunder finder du de arbejdspapirer, jeg bruger i min undervisning på centret: 

Hvor er der hjælp at få?

Der findes flere gode tilbud rundt omkring, som vi ikke nødvendigvis er opmærksomme på. Herunder er der links til hjemmesider og muligheder, jeg synes godt om.


www.psykiatrien.rm.dk 

Hjemmesiden er en dør ind til psykiatrien i region Midtjylland. Her finder du både telefonnumre til den akutte hjælp og viden om de tilbud, der er til patienter og pårørende. 


www.internetpsykiatrien.dk

Internetpsykiatrien tilbyder gratis behandling af let til moderat angst eller depression. Behandlingen har vist god effekt og foregår online via et selvhjælpsprogram, hvor man støttes skriftligt af en psykolog.


www.mindhelper.dk 

Mindhelper er en hjemmeside for unge om mental sundhed, der er drevet af landets regioner med støtte fra TrygFonden. Der er både viden om vigtige temaer, en brevkasse og gratis online-forløb til børn og unge.