KURSER

UNDERVISNING SKAL VÆRE LEVENDE

Jeg underviser ofte og gerne i emner, der har min interesse og ekspertise.


Når jeg hyres til en opgave, gør jeg mig umage med at skræddersy undervisningen til den pågældende afdeling, så det er meningsfuldt og sjovt at lære nyt.


Kontakt mig, hvis I overvejer efteruddannelse i ACT eller andet,

I gerne vil have mit bud på.

Fokus er ofte på, hvordan ACT kan bruges af forskellige målgrupper:

 • læger
 • sygeplejersker
 • sosu-assistenter
 • diætister
 • ergoterapeuter
 • fysioterapeuter
 • pædagoger
 • socialrådgivere
 • præster
 • psykologer
 • tværfaglige teams

Emnerne varierer, men omfatter ofte ACT ift.:

 • Terapi og samtaleforløb for begyndere og øvede terapeuter og samtaleledere. 
 • Støttende samtaler ifm. behandling eller sundhedsfremmende forløb hos lægen, fysioterapeuten, diætisten...
 • Kronisk sygdom, kroniske smerter, fysisk handicap og livsstilsændringer.
 • Genoptræning, palliation og rehabilitering.
 • Misbrugsbehandling og socialpsykiatriske opgaver.

Kurser med åben tilmelding

Jeg underviser på enkelte kurser, der er åbne for specifikke målgrupper. Her finder du link til aktuelle kurser, der er åbne for tilmelding. 


ACT now -

follow up
19.-20. januar 2023 afholder Lægernes Uddannelses Forening dette opfølgningskursus for læger, der tidligere har deltaget i et ACT-grundkursus. Programmet er anvendelsesorienteret med fokus på masser af træning. Så dette kursus er for dem, der ønsker at holde gryden i kog og ACT-færdighederne vedlige. Kurset foregår på skønne Hotel Vejlefjord.


Læs mere


ACT now -

grundkursus
17.-24. september 2023 afholder Lægernes Uddannelses Forening  dette 5-dages grundkursus i ACT. Jeg har undervist og udviklet på kurset siden det blev afholdt for første gang i 2015, og jeg er stolt over at kunne sige, at det aldrig er helt det sammen, men derimod spændende og nyt fra gang til gang. I 2023 bliver kurset afholdt på skønne El Convent nord for Barcelona. 


Læs mere

Vibeke kan undervise! Hun er vidende, velforberedt, velformuleret og lyttende. Hun motiverer og inspirerer ved sin levende og engagerede holdning og fremtræden. Hun bruger sin store erfaring med klienter/ patienter og medinddrager kursisterne aktivt i undervisningen. Kursisternes evaluering af Vibekes undervisning og udbyttet af den er helt i top. Vibeke har imponeret og fortjener den varmeste anbefaling som underviser i et stort og svært emne.


Uddrag fra anbefaling givet af: 

Mette Wanning, læge og tidligere bestyrelsesmedlem hos Lægernes Uddannelses Forening


Se anbefalingen på LinkedIn.

Kontakt mig vedr. kurser og undervisningsopgaver: