Supervision

Halvdelen af min arbejdstid går med supervision og undervisning af andre faggrupper, især læger og sundhedsfagligt personale samt psykologer. 


Jeg arbejder med supervision som et vigtigt redskab:

  • Når du ønsker at vedligeholde eller videreudvikle dine faglige kompetencer.
  • Når du arbejder med mennesker og derfor vil have gavn af at kende egne og andre menneskers reaktionsmønstre. 
  • Når du gerne vil håndtere de tunge opgaver på en hensigtsmæssig måde, så du ikke tager arbejdet med hjem.
  • Når du har brug for at bearbejde og håndtere kritiske eller belastende situationer i forbindelse med arbejdets udførelse.


Et trygt læringsrum og en tryg læringsproces

Supervision kalder på nysgerrighed og engagement hos både supervisand og supervisor. Sammen gør vi det til et trygt rum, der er et godt sted at lære. Vi forholder os til supervisionens formål, fokus og form, så den er mest mulig hjælpsom, hvorfor vi naturligvis evaluerer og justerer undervejs.

Styrk både jeres samarbejde og faglige kompetencer med gruppesupervision.

Supervision til teams

Du ved det allerede, men lad mig sige det igen: Supervision er en utrolig vigtig investering! Supervision er nemlig med til at vedligeholde og udvikle både samarbejdet og de faglige kompetencer, I har i jeres team. Det er igen med til at styrke både jeres virke og jeres trivsel. Det er det, man kan kalde en win-win situation, og dermed en god investering for både jeres team og jeres organisation.


Supervisanden og gruppen

Når jeg laver supervision med en gruppe, er der et særligt fokus på, hvordan gruppen bedst kan støtte læring, udvikling og trivsel hos den enkelte i teamet - til glæde for alle.


Det vil sige, at jeg leder en supervision, hvor supervisionen gives til jer én af gangen, hvor I skiftes til at have et emne eller en problemstilling med, og hvor hele gruppen bringes aktivt i spil med henblik på at være til nytte for supervisanden. Det giver specifik viden og udvikling til den enkelte og mulighed for generaliseret viden og udvikling til hele gruppen.


Et trygt rum og en tryg proces

Supervision kan berøre tanker og vække følelser, som kan opleves sårbare at dele med andre. Jeg har derfor en særlig opmærksomhed på at gøre supervisionen til et trygt sted at være og et trygt sted at lære. Ellers kommer supervisionen ikke til at gøre nogen positiv forskel. Når man føler sig tryg i gruppen og i supervisionen, er der plads til at være nysgerrig, eksperimentere, have det sjovt og lære imens.

Supervision og egenterapi til psykologer

Som psykolog er man sit eget vigtigste redskab. Det kan ikke understreges nok! Supervision og egenterapi er derfor  helt centrale investeringer, der er med til at styrke din faglige udvikling og din trivsel i jobbet.


På vej mod autorisation

Er du på vej mod autorisation vil vi ofte lave et forløb, hvor vi arbejder med specifikke sager fra din hverdag, styrker din viden og metode-brug og bygger bro til din udvikling og tilegnelse af psykolog-faglige kompetencer mere generelt. Vi taler åbent om det at være i supervision og justerer selvfølgelig undervejs, så supervisionen kommer dig til bedst mulig nytte.


På vej mod specialist

Er du ved at uddanne dig til specialist i psykoterapi med voksne inden for den kognitive adfærdsterapeutiske retning kan du hos mig få ACT-orienteret supervision, hvor vi fokuserer på din udvikling af ACT-relaterede kompetencer, og hvordan du bruger dem bedst i dit daglige virke med de opgaver og udfordringer, du møder der. 


Egenterapi

Som psykolog kan du også overveje at bruge egenterapi til at skabe mere fast grund under fødderne og retning i livet. Hvor supervision er målrettet dit faglige virke samt dine personlige og faglige virkemidler på jobbet, er egenterapi målrettet dig som menneske, hvad end det er privat eller på job. 

Du er dit eget

vigtigste redskab.

Styrk samarbejdet med dine patienter og din trivsel i jobbet som læge.

Supervision til læger

Som læge møder du alle slags mennesker - også dem, der ikke søger psykolog - og du skal være i stand til at tage både de meningsfulde og de vanskelige samtaler. Det stiller krav til dine færdigheder inden for psykologisk assessment og intervention, og derfor er det væsentligt at få supervision, hvor disse færdigheder holdes ved lige og skærpes i et trygt samarbejde med din supervisor. Jeg er fast underviser på kurset ACT now, der afholdes årligt af Lægernes Uddannelses Forening, og hver måned superviserer jeg læger både individuelt og i gruppe. Du er også meget velkommen!


Individuel supervision

I individuel supervision møder jeg både yngre og ældre læger, læger med ledelsesansvar, almenmedicinere og andre specialområder. Form og fokus varierer, men fælles for alle er et ønske om at blive klogere på sig selv, sit virke og sine virkemidler. Den velkendte og ofte vanskelige work-life balance undersøges også, da lægegerningen ofte indebærer opgaver, der let kan fylde mentalt efter arbejdstid. I den individuelle supervision arbejder vi både med din faglige udvikling og personlige trivsel.


Gruppesupervision

Hvis din supervisionsgruppe har lyst til at blive inspireret ift. brugen af ACT eller ønsker ny supervisor, skal I være meget velkommen hos mig. I gruppesupervision skiftes I til at have en sag med, og sammen skaber vi et trygt rum, så I kan træne jeres psykologiske og kommunikative kompetencer, uanset om I primært har støttende samtaler eller tilbyder jeres patienter terapeutiske forløb.


Siden 2016 har jeg haft en enkelt åben ACT-orienteret gruppe med max. 8 medlemmer, der mødes første onsdag i måneden kl. 18-20. Gruppen tager nye medlemmer ind, når gamle medlemmer træder ud. Hvis du er interesseret, er du velkommen til at forhøre dig ang. ledige pladser i den åbne gruppe. 

Supervision til ledere

Som leder står du i et spændende og nogle gange udfordrende krydsfelt mellem medarbejdere, samarbejdspartnere og forskellige slags kunder. Hos nogle hedder kunderne også borgere, patienter, klienter, elever eller noget helt andet. Nogle ledere står alene og andre er en del af en større og mere kompleks virksomhed eller organisation. 


Styrk dit virke og dine virkemidler

Uanset hvor du befinder dig, er din evne til at reflektere over egen praksis og bringe dine færdigheder fleksibelt i spil  afgørende for den trivsel og udvikling, der foregår i din virksomhed eller organisation. Hvad end den er lille eller stor. Det er her, man som leder kan have brug for supervision.


Når jeg superviserer ledere, lægger jeg vægt på, at vi sammen skaber et venligt og nysgerrigt rum til iagttagelse og refleksion. Her kan du se nærmere på dig selv, dit virke og dine virkemidler og blive endnu bedre til at bringe værdier og styrker i spil, så du får håndteret aktuelle udfordringer bedst muligt og tager skridt videre i en ønsket retning. Imellem supervisionsgangene arbejder du med udvalgte fokusområder og opgaver, som giver mening for dig at afprøve og undersøge i praksis.


Supervision er en vigtig investering

Supervision ses nogle gange som en luksus, der er medarbejderne forundt eller kun sjældent prioriteres til dig som leder. Andre prioriterer det højt og ser det som en væsentlig investering, der skaber rum for både refleksion, læring, øget engagement og øget trivsel til fordel for alle omkring dig - både på job og privat. Jeg ønsker at bakke op herom.

Styrk dit virke og dine virkemidler gennem supervision på dine opgaver og ledelsesstil.

Arbejdspapirer

Som noget nyt uploader jeg arbejdspapirer, jeg har brugt ifm. undervisning og supervision. Jeg håber, du vil lade dig inspirere og finde materialerne hjælpsomme. Kontakt mig, hvis du er interesseret i at høre mere om muligheden for at hyre mig som supervisor eller underviser. 


ABC-analyse

ACT-matrix

Hexaflex - med hjælpespørgsmål

Kort sagsformulering

Model til kollegial ACT-sparring