SUPERVISION

SUPERVISION SKAL DER TIL...

En vigtig del af min arbejdstid går med supervision. Målgruppen er især ledere, læger og sundhedsfagligt personale samt psykologer og medarbejdere i socialpsykiatrien.


Supervision kalder på nysgerrighed og engagement hos både supervisander og supervisor. Sammen gør vi det til et trygt rum, der er et godt sted at lære, hvorfor vi naturligvis også drøfter supervisionen og justerer undervejs.


Læs mere om supervision målrettet teams, ledere og læger herunder. 

Supervision er helt centralt, når du vil:

  • Vedligeholde og udvikle dine faglige kompetencer.
  • Reflektere over de mere komplicerede og ikke altid veldefinerede opgaver i jobbet.
  • Blive bevidst om og handle bevidst i de psykologiske reaktionsmønstre, du er en del af.
  • Styrke din håndtering af tunge opgaver, så de ikke kommer med hjem.
  • Bearbejde kritiske eller belastende situationer ifm. arbejdets udførelse.
  • Bevare kontakten med værdierne i jobbet.

Supervision til teams

Supervision er en vigtig investering, da I gennem supervision kan styrke både jeres samarbejde og faglige kompetencer i teamet. Det er igen med til at styrke både jeres virke og jeres trivsel til fordel for dem, jeres arbejde skal gøre en forskel for.


Supervisanden og gruppen

I gruppesupervision fokuserer jeg på, hvordan I bedst kan støtte hinandens faglige udvikling og trivsel. Alle tager ansvar og skiftes til at have et emne eller en problemstilling med. Jeg udforsker emnet sammen med den aktuelle supervisand, hvorefter gruppen får en konkret opgave, så alle tager aktivt del i at hjælpe deres kollega. Når supervisionen målrettes den enkelte medarbejder, er det til fordel for hele teamet, da der ofte vil være en kollegial bonus i form af inspiration, ny viden og styrket samarbejde.


Et trygt rum og en tryg proces

Supervision kan berøre tanker og vække følelser, som kan opleves sårbare at dele med andre. Jeg har derfor en særlig opmærksomhed på at gøre supervisionen til et trygt sted at være, da supervisionen ellers ikke vil gøre nogen positiv forskel. Når man føler sig tryg i supervisionsgruppen, er der plads til at være nysgerrig og åben.

Hvis I mangler en seriøs og faglig supervisor kan vi anbefale Psykolog Vibeke Bie. Vibeke er en seriøs supervisor, der stiller krav til indhold i supervisionen, supervisand og sig selv. Hun er dygtig til at involvere alle, og har en god føling med hver enkelt medarbejder. Vi oplever Vibeke som en fantastisk supervisor, som på sin respektfulde måde har ”forstyrret” vores personalegruppe og har bidraget til stor faglig udvikling.


Uddrag fra anbefaling givet af:

Anette Christiansen, afdelingsleder og Heinz Wolf, leder ved Kirkens Korshær Varmestue og Stofindtagelsesrum, Odense


Se anbefalingen på LinkedIn.


Supervision til ledere

Uanset hvor du er leder, er din evne til at reflektere over egen praksis og bringe dine færdigheder fleksibelt i spil afgørende for den trivsel og udvikling, der foregår i din virksomhed eller organisation. Det er her, man som leder kan have brug for supervision. Supervision er en væsentlig investering, der skaber rum for både refleksion, læring, øget engagement og øget trivsel til fordel for alle omkring dig - både på job og privat. Det ønsker jeg at bakke op om. 


Styrk dit virke og dine virkemidler

Når jeg superviserer ledere, lægger jeg vægt på, at vi sammen skaber et venligt og nysgerrigt rum, hvor du kan se nærmere på dig selv, dit virke og dine virkemidler. Vi undersøger, hvordan du kan blive endnu bedre til at bringe værdier og styrker i spil, så du får håndteret aktuelle udfordringer bedst muligt og tager skridt videre i en ønsket retning. Imellem supervisionsgangene arbejder du med de fokusområder og opgaver, som giver mening for dig at afprøve og undersøge i praksis.


Jeg har haft glæde af et forløb med Vibeke. De værktøjer, Vibeke hjalp med at finde i mine gemmer, har siden virket som et kompas for min videre færd i lederlivet, så jeg ikke farer vild. :-) Vibeke er udover en behagelig person også en fænomenal dygtig psykolog/facilitator, som jeg med glæde kan anbefale andre, der vil værdsætte en kurssikring.


Hasse Jacobsen, Socialchef i Svendborg Kommune


Se anbefalingen på LinkedIn


Supervision til læger

Som læge har du patientsamtaler, der kan være vigtige, meningsfulde og smertefulde på en og samme tid. Hver dag trækker både på din medicinske faglighed, din medmenneskelighed og ikke mindst din psykologiske indsigt, kompetence og fleksibilitet.


Individuelt og i gruppe

Jeg superviserer både yngre og ældre læger, læger med ledelsesansvar, læger fra almen praksis og andre specialområder, individuelt og i gruppe.


Fælles har været et ønske om at blive klogere på sine patienter, sig selv, sit virke, sine virkemidler og ikke mindst balancen mellem privatliv og arbejde. I supervisionen arbejder vi både med din professionelle udvikling og personlige trivsel.


Kurser til læger

Siden 2015 har jeg afholdt uge-kursus for læger i brugen af ACT og siden 2020 lavet opfølgningskurser med fokus på at holde ACT-færdighederne ved lige hjemme i hverdagen. Du kan orientere dig på LUF's hjemmeside eller lige her Undervisning.

I supervisionen med Vibeke er der mulighed for at diskutere svære cases, og psykologiske teknikker, arbejde bevidst med egenomsorg og dygtiggøre sig indenfor bl.a. ACT-terapi.


Vibeke er en uvurderlig medspiller i mit arbejdsliv. Hun spiller mig bedre, hun udfordrer mig og møder mig altid med åbenhed, nysgerrighed og en formidabel faglighed.


Uddrag fra anbefaling givet af: 
Signe Engkjær Christensen,

MD, Ph.D.


Se anbefalingen på LinkedIn.


Arbejdspapirer


Som noget nyt uploader jeg arbejdspapirer og lydfiler, jeg har brugt ifm. undervisning og supervision. Jeg håber, du vil lade dig inspirere og finde materialerne hjælpsomme. 


Hvis du har været på kursus hos mig og mangler nogle handouts, er du velkommen til at skrive til mig. Vi kan være heldige, at jeg kan finde det frem igen. 


Handouts: 

ABC-analyse

ACT-matrix - med og uden hjælpespørgsmål

Hexaflex - med hjælpespørgsmål

Kollegial ACT-sparring - en model til inspiration

Kort sagsformulering

Sagsformulering for to - inkluderer egne processer

Din egen ACT-kontrakt

Værdikort


Lydfiler: 

Meditation med fokus på medfølelse og ligevægt

Meditationen er målrettet læger og baseret på Kristin Neffs arbejde og hendes meditation: self-compassion for caregivers.


Du finder flere handouts og mindfulness meditationer på siden om Terapi.